Pļaviņās sveic jaunos novadniekus

Ik gadu maijā Pļaviņu novada dome svinīgā pasākumā „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!” sveic ģimenes, kurās iepriekšējā gadā piedzimis bērniņš. Pērn novads papildinājies ar 43 maziem novadniekiem - 22 meitenēm un 21 zēnu. 13 jaundzimušie ir pirmdzimtie, desmit - otrie bērni, tikpat daudz trešie, pieci - ceturtie, viens - piektais, trīs - sestie un viens jaundzimušais ir septītais bērns ģimenē.

Ievērojot drošības pasākumus, lielākā daļa ģimeņu apsveikumus un pašvaldības sarūpētās dāvanas saņēma klātienē. 

Sandras Pumpures foto 

Pļaviņu novada

Uz staburags.lv pilno versiju