Sadarbībā ar partneriem no Baltkrievijas uzlabos apstākļus Pļaviņu sociālās aprūpes centrā

Sadarbībā ar Grodņas reģionālās Sarkanā krusta organizāciju Pļaviņu novada pašvaldība īstenos projektu "Care Closer 2 Home" ("Aprūpe tuvāk mājām"), uzlabojot apstākļus sociālās aprūpes centrā (SAC). 

Projekta centrā ir izvirzīta sociālās aprūpes problemātika, kas skar gan cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, gan garīga rakstura slimībām, gan tos, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe, par mērķi izvirzot maksimāli tuvināt piedāvātos pakalpojumus klienta dzīvesvietai. Projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku laiku uzturēties sev pazīstamā, drošā vidē kopā ar ģimeni vai tuviniekiem, nenonākot sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu uzturēšanos.
Projekta uzdevums ir sekot līdzi jaunākajām sociālās aprūpes attīstības tendencēm un apmācīt sociālos aprūpētājus, sociālās aprūpes centra klientu tuviniekus un atbalsta personas, kā arī brīvprātīgos dažādu metožu - kinestētisko, mākslas terapijas, hidroterapijas, kanisterapijas - izmantošanā darbā vai tuvinieka atbalstam. Projekta gaitā ir padomāts arī par īpašām pašpalīdzības apmācībām sociālās aprūpes mērķgrupām, kā arī par viņu socializēšanās iespējām sabiedrībā, rīkojot novada un pārnovadu mēroga pasākumus.
Projekta gaitā, lai nodrošinātu kvalitatīvāku dienas aprūpes pakalpojumu, ir paredzēts arī SAC "Pļaviņas" vairāku telpu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, ventilācijas un apkures sistēmas uzlabošana, kā arī jaunas lifta platformas uzstādīšana. Plānots iegādāties arī jaunu inventāru - veļas mašīnas, žāvētājus, hidromasāžas gultu, dušas krēslus.
Projekts tiek realizēts ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu. Tā kopējais budžets ir 369 960 eiro, no kura 90% jeb 332 961 eiro finansē Eiropas Savienība.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju