Sēlijas identitātes meklējumi

Dienu pirms Līgo vakara Sēlijas 26 kopienu pārstāvji pulcējās Kaldabruņas skolā, lai runātu par kopienu iespējām un vajadzībām, veidotu identitātes zīmes katrai konkrētai kopienai. Neretas novadu pasākumā pārstāvēja Lidija Ozoliņa, Ilze Līduma, Aiga Mistre, Silvija Lisovska un Žanna Miezīte no Neretas, Mazzalves un Pilskalnes kopienām. 

Diena bija piesātināta ar dažādām nodarbēm.  Rīta cēliens bija veltīts kopienu iepazīšanai un izteikšanai vārdos, krāsās un līnijās kopā ar mentoriem.  Ar dažādu notikumu birumu tika veidots un piepildīts Sēlijas vasaras afišu stabs. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ieklausīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieču teiktajā par kopienu darbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām. Kopienu pārstāvji bija vienisprātis, ka  Sēlijas identitātes meklējumiem jāturpinās.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju