Vai vīrietis var strādāt par aukli bērnudārzā?

Kāda divu bērnu tēva vēlme strādāt par aukli bērnudārzā izraisīja pamatīgu ažiotāžu.

Gunita Malnača, divu bērnudārza vecuma meitiņu mamma

—    Biju dzirdējusi par šo situāciju. Personīgi esmu pieradusi, ka bērnudārzā ar bērniem darbojas sievietes. Tā ir sava veida norma jau ilgus gadus. Grūti iedomāties, ka vīrietis varētu vēlēties uzņemties šos pienākumus. No otras puses, nevar noliegt, ka ir vīrieši, kuriem darbs ar maziem bērniem būtu pa spēkam un padotos tikpat labi kā sievietei. It kā man nav aizspriedumu, tomēr, no otras puses, būtu nedaudz jocīgi. Nevienprātīgu viedokli pastiprina notikumi pasaulē, kad vīrieši ir nekorekti rīkojušies bērnu klātbūtnē. 

Mārtiņš Lielups,
sporta skolotājs Aizkraukles pagasta sākumskolā un bērnudārzā

— Vīrietis var strādāt bērnudārzā, un tas pat būtu nepieciešams. Ir ģimenes, kurās bērni aug bez tēva klātbūtnes, trūkst vīrieša parauga. Bērni mani ir pieņēmuši, viņiem patīk, ka tieši es vadu sporta nodarbības. Mācu ne tikai sportu, bet ar savu piemēru ieaudzinu vīrieša skatījumu, bērni no manis ņem piemēru. Šāda pieredze bērnu personības veidošanās procesā ir pat nepieciešama. Skolotājs ir piemērs bērniem. Vīrieša sniegtā informācija atšķiras no sievietes, abu dzimumu esamība bērnudārzā sniedz līdzsvaru. Sabiedrībā valda aizspriedumi par profesiju sadali jeb dzimumiem piemērotām profesijām. No iepriekšējām paaudzēm saglabājies priekšstats, ka sieviete gādā par bērniem, savukārt vīrietim jāveic celtniecības, tālbraucēja un citi izteikti vīrišķīgi darbi. Mūsdienās daudz kas ir mainījies, audzināšanas procesā iesaistās abi vecāki, abi dzimumi. Dārziņā notiek bērna izglītošana un pilnveidošana, būtu tikai normāli, ka arī šos pienākumus var veikt abu dzimumu pārstāvji. Lai strādātu bērnudārzā, cilvēkam jābūt pacietīgam, enerģiskam un elastīgam, spējīgam improvizēt. Tu vari teicami sagatavoties stundai, bet bērnu uzvedība un garastāvoklis var ieviest korekcijas. Skolotājam jāspēj pielāgoties apstākļiem, jaunais mācību modelis paredz, ka skolotāji stimulē bērnus mācīties, rīkoties pašiem. Skolotājam jārāda paraugs. Tā vietā, lai liktu uzskriet kalnā, to vajag izdarīt arī pašam. Bērni alkst līdzdalības. 

Inta Vīberga,
Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja

— Auklītes pienākumi ietver trauku mazgāšanu, tualešu tīrīšanu, grīdu mazgāšanu un citus pienākumus, ko ikdienā biežāk veic sievietes. Neapšaubāmi, ka ir arī vīrieši, kas veiksmīgi tiek galā ar šādiem pienākumiem. Skola no bērnudārza krasi neatšķiras, tā ir vienota izglītības sistēma. Esmu bioloģijas skolotāja, agrāk ļoti priecājāmies par katra vīrieša ienākšanu kolektīvā. Bērnam vajadzīgi abi dzimumu paraugi — vīrišķīgais un sievišķais. Bērnudārzā priecājos, kad aktīvi tiek iesaistīti vecāki uzvedumu plānošanā un uzvešanā. Novēroju, ka tēvi aktīvi, ar entuziasmu iesaistās, un bērni labprāt “pavelkas”. Arī pedagoģijā būtu labi, ja kolektīvus papildinātu vīrieši. Es runāju par nopietniem, solīdiem, izturētiem vīriešiem. Tāpat kā arī sievietes ir dažādas, darbs ar bērniem nav piemērots visiem vīriešiem. Nezinu, vai piemērotākie vīrietim būtu auklītes pienākumi, bet audzinātājs noteikti varētu būt vīrietis. Sabiedrību satrauc pāris aspektu, kas saistīti ar intīmām norisēm. Skolā bērni neguļ diendusu, netiek pārģērbti, aizskarti. Šādas darbības ar pieaugušā līdzdalību un palīdzību notiek bērnudārzos. Jau pirmsskolā bērniem māca, ka ir atšķirības, ķermeņa daļas, ko citiem nerādām un neļaujam aizskart. Mācot drošību, runājam, ka ielās var būt slikti onkuļi. Raugoties no šiem aspektiem, varētu rasties problēmas. Ne katra mamma gan jau būtu gatava šādām pārmaiņām, paralēli jāskatās citu valstu pieredze. Pedagoģiskajā ziņā audzinātājs vīrietis būtu ieguvums. Ir ģimenes, kurās bērni aug bez tēva, bērnam kaut kur ir jārod vīrieša autoritāte. Tas var būt treneris, iestādes direktors vai vectētiņš, kas demonstrē uzvedību, stāju, ar piemēru rāda, kā jārīkojas konflikta vai citās situācijās. Struktūru bērnudārzā var mainīt. Pedagogs vīrietis varētu neiesaistīties intīmos procesos kā pārģērbšanās, bet vadīt nodarbības un darboties ar bērniem. Piemērots amats būtu skolotāja palīgs bērnudārzā. Pašreizējais bērnu skaits grupiņā ir liela slodze vienam pedagogam. Bērniem tas būtu ieguvums, jo būtu vīrišķīgs piemērs. Bērnam nav jāmeklē, kas vīrieti padara līdzīgu sievietei, bet jāspēj saskatīt atšķirīgo. Bērni varētu apgūt darbu ar koku, darboties ar konstruktoriem. Vīrietis varētu iemācīt praktiskas, vīrišķīgas iemaņas, kaut ko grupā saremontēt kopā ar zēniem. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju