Ārsts ārstē cilvēku, veterinārārsts — cilvēci

Veterinārija mūsdienās ir viena no prestižākajām profesijām, taču tajā pašā arī emocionāli smaga. Sešus gadus ilgās studijas atsijā apņēmīgākos. Nozare saistīta ar lauksaimniecību, medicīnu, bioloģiju, pārtikas ražošanu, farmāciju, ķīmiju un fiziku. Profesija prasa emocionālo noturību un vajadzību vienmēr pilnveidoties.

Studijas prasa lielu pašdisciplīnu

Veterinārā klīnika “DK VETMED” Aizkrauklē darbību sāka 2009. gada oktobrī. Klīnikas īpašniece Kintija Kleimane 2012. gadā absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāti.

Studiju ilgums ir seši gadi. 2006. gadā, kad augstskolā iestājās Kintija, veterinārijas studijām pieteicās rekordliels skaits studentu. Augstskola piedāvāja 50 budžeta vietas, līdz tam tās neaizpildījās, bet gadā, kad aizkraukliete sāka studijas, nācās pacīnīties, lai tiktu 50 labāko vidū. “Veterinārijas studijām pieteicās ap 130 studentu. Notika konkurss. Ik pēc pusgada bija rotācija. Tiekot budžeta vietā, vēl nenozīmēja, ka var atslābt. Visu laiku bija jācīnās. Pēc vidējās atzīmes atlasīja 50 labākos studentus, kuriem piešķīra budžeta apmaksātu studiju vietu, pārējiem par studijām bija jāmaksā. Šobrīd veterinārijas studijas ir vienas no dārgākajām, tolaik pusgada mācību maksa bija ap 300 latiem. Man, par laimi, izdevās saglabāt budžeta vietu visus studiju gadus, dzīvi atviegloja arī stipendija, ko piešķīra pieciem kursa audzēkņiem. Tas motivēja mācīties. Ģimene nebija tik labi situēta, lai vieglprātīgi attiektos pret valsts apmaksātu studiju vietu. Pēc sešiem gadiem fakultāti absolvēja 31 students,” stāsta aizkraukliete.
Iemesls, kādēļ tik daudzi nepabeidz studijas, ir stingrais režīms. Mācību viela, piemēram, anatomijā, tiek sadalīta pa nedēļām. Katru nedēļu mācās kaut ko vienu, dzīvnieka ķermeņa kaulus — mugurkaulu, priekškāju, pakaļkāju, galvu. Apgūstot vielu, students iet pie pasniedzēja un diskusijas veidā apliecina zināšanas. “Nepieciešams sevi disciplinēt, stingri ievērot režīmu. Ja sāk kavēt, tad viss mācību gada grafiks noiet no sliedēm, ar parādiem pie eksāmeniem studentus nelaiž, līdz ar to mācību kursu pabeigt nav iespējams. Tas prasa lielu pašdisciplīnu, neviens aiz rokas nevilks un nepalīdzēs.” Izvēloties veterinārmedicīnas studijas, skolā uzmanība jāpievērš bioloģijas un ķīmijas priekšmetiem.

Visu materiālu lasiet šeit:

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju