Darba tirgus Latvijā ir konservatīvs

Ķīniešu domātājs Konfūcijs esot teicis — atrodi darbu, kas tev patīk, un tev nekad vairs nebūs jāstrādā. Ģenialitāte slēpjas vienkāršībā, bet nereti ceļš uz to ved caur sarežģītiem dzīves līkločiem. Daudzi nekad neatrod savu īsto aizraušanos un dzīvi ziedo vienkārši darbam, naudas pelnīšanai. Vai ir iespēja nekļūdīties un jaunībā atrast pareizo taku, turpinot iet savu ceļu, sasniedzot pilnību?  Kādas profesijas mūsdienu jauniešiem šķiet interesantas, bet kuras, viņuprāt, nākotnē izzudīs? To un daudz ko citu šajā rakstā sev interesantu atradīs gan jauniešu vecāki, gan jaunieši, kuri šobrīd ir dzīves lielāko izvēļu krustcelēs. Raksta otrā daļa būs saistoša pašreizējiem vai topošajiem bezdarbniekiem, jo Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvju komentārs iezīmē pašreizējo situāciju darba tirgū Latvijā.

Aizkraukles reģionā juristi nav populāri

Lai taptu šis raksts, “Staburags” veica Aizkraukles reģiona, tajā skaitā Skrīveru Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas vidusskolas, jauniešu aptauju. Tajā uzdeva 11 jautājumus, piemēram, kādas, jūsuprāt, ir populārākās profesijas Latvijā,  kas nosaka profesijas izvēli, vai esat izvēlējies savu nākotnes profesiju, kas ir noteicošais, lai labāk iekļautos darba tirgū, un tamlīdzīgus. Lai arī atbilžu varianti bija ļoti dažādi, viņuprāt, nosaucot populārākās profesijas Latvijā, dažas atkārtojas biežāk. Piemēram, no 70 atbildēm 17 reizes anketās nosaukta ar medicīnu saistīta profesija  — ārsts, medmāsa, fizioterapeits, zobārsts. Ar datortehnoloģijām saistītas profesijas par šobrīd Latvijā populārām uzskata 18 jaunieši. Reizes desmit pieminēta kāda ar jurisprudenci saistīta profesija, tajā skaitā jurists, advokāts, prokurors. Tomēr pārsvarā anketās nosauktas profesijas, kas neprasa ilgu un dziļu zināšanu apguvi. Tā kā viens atbildes sniedzējs nereti bija ierakstījis vairākas, viņaprāt, Latvijā populārākās, skaitīju visas nosauktās kopā. Ar pārliecinošu vairākumu —  50 reizes anketās — nosauktas tādas profesijas kā mehāniķis, pavārs, šoferis, celtnieks, mežstrādnieks, pārdevējs, policists, frizieris, ugunsdzēsējs, vizāžists, viesmīlis, kasieris, manikīrs u. tml.
Pilnīgi cita aina paveras jautājumā par Aizkraukles reģionā šobrīd pieprasītākajām profesijām. Atbildēs teju pazūd ar augstāko izglītību saistītās. Tajā vietā pārliecinoši dominē mežstrādnieki, dažādi uzņēmumu strādnieki un viens no jauniešiem tā arī ierakstījis — uzņēmuma “AKZ” strādnieks. Atbildēs parādās arī strādnieks lauksaimniecībā, sociālās aprūpes darbinieks, aprūpētājs, elektriķis, apsargs, apkopējs, sētnieks, santehniķis, šuvēja. No 70 atbildēm 21 reizi nosauktas profesijas, kurās bez augstākās izglītības neiztikt — skolotājs, ārsts, psihologs, inženieris. Interesanti, ka anketās pavīd arī tādi ieraksti kā uzņēmuma, biznesa vadītājs, darbinieks pagastā, politiķis, baņķieris, strādnieks lielā firmā.
Principā atbildes ir līdzīgas, atbildot uz jautājumiem par pieprasītākajām profesijām Latvijā un reģionā. Atbildēs klāt nākušas vien specifiskāku jomu profesijas kā arhitekts, pilots, metinātājs, dabas aizsardzības speciālists, kurjers. Dažas atbildes ir drīzāk komentārs, piemēram, jauni skolotāji, lai nomainītu gados vecus, kuriem attieksme pret darbu un skolēniem ir pasliktinājusies, vai sakarīgi ministri.
Personīgi mani interesēja atbildes uz jautājumu: kas nosaka profesijas izvēli — profesijas popularitāte, pieprasījums darba tirgū, iespēja plānot savu darba laiku, profesijas prestižs vai darbs tuvāk dzīvesvietai? Ar pārliecinošu vairākumu atbildēs dominē —  pieprasījums. Vai jaunieši anketēšanas brīdī ir izvēlējušies savu profesiju? Atbildes dalās divās vienādās daļās. No 79 atbildēm 39 tā ir “jā” un pārējās — 40 — “nē”.  
Tie, kas savu nākotnes arodu izvēlējušies, bieži nosauc saistību ar medicīnu, bet vienu kopēju tendenci atbildēs grūti saskatīt. Var pat teikt, cik atbilžu, tik variantu — mārketings, fotogrāfija, arhitektūra, inženierzinātnes, psiholoģija, dizains, bioloģija, finanses, valodas, militārā joma, skaistuma joma, nekustamie īpašumi, aviācija, jurisprudence utt. Salīdzinoši ar atbildēm par pieprasītākajām profesijām Latvijā un reģionā, savu nākotnes profesiju tikai retais saista ar IT jomu un konkrēti ar programmēšanu.  
Tagad saturamies mēs, manas paaudzes dinozauri! Jauniešiem likām nosaukt profesijas, kuras nākotnē izzudīs. Respektīvi, manos pensijas gados reti būs sastopami pārdevēji, skolotāji, tālbraucēji šoferi, apkopēji, kurpnieki, rūpnīcu strādnieki, fotogrāfi, sekretāri, pavāri, istabenes un cits apkalpojošais personāls, bibliotekāri, šuvēji, tūrisma konsultanti, pastnieki, dzīvnieku dresētāji, noliktavu darbinieki.

Visu materiālu lasiet šeit:

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju