Pavasara pali paliek “Straumēnos”

Vides un ūdenssaimniecības problēmas, kas cieši saistītas ar klimata pārmaiņām, ir jautājumu lokā, ko pēta LLU Vides un būvzinātņu fakultātes mācību spēks un fakultātē jaunākais zinātņu doktors Artūrs Veinbergs. Viņa pērn aizstāvētais promocijas darbs saistās ar ūdeņu tīrību upju sateces baseinos, kas atrodas apvidos ar lauksaimnieciski izmantojamo zemi.


— Globāli klimata izmaiņas galvenokārt tiek saistītas ar izmešiem — ogļskābo gāzi, kuras īpatsvars cilvēka darbības rezultātā palielinās Zemes atmosfēras zemākajos slāņos. Tiek lēsts, ka par 0,7 grādiem jau ir augusi atmosfēras zemāko slāņu temperatūra un, iespējams, tā var palielināties vēl. Tomēr lielu daļu sabiedrības tas pārāk nesatrauc, klimata izmaiņas vēl nav tik ļoti izjūtamas. Kā jūs raksturojat sabiedrības attieksmi pret apdraudējumu, ko izraisa dabas resursu pārmērīgs patēriņš?


— Cilvēku atmiņa ir īsa — mēs bieži izdarām secinājumus, vadoties pēc īstermiņa atmiņas. Iztēle mums bieži vien ir visai aprobežota. Bet cilvēkus tajā nevar vainot, jo bez labi zināmajām zinātnisku pētījumu atziņām mums patiesībā ir gandrīz neiespējami salikt visus puzles gabaliņus kopā un sajust dabas procesu sakarības. Diskutējot ar studentiem, ir skaidrs, ka dažkārt ir sarežģīti pat iedomāties, kādu ietekmi uz dabu atstāj mūsu ikdienas darbības, piemēram, neaizgriezts ūdens krāns vai klikšķi internetā un failu glabāšana serveros. Mēs, piemēram, zinām, ka Latvijā ūdens ir daudz, bet neiedomājamies kaut vai par enerģijas patēriņu, attīrīšanu un dezinfekciju, kas nepieciešama, lai mēs varētu šķiesties ar tīru ūdeni. Tīru ūdeni bieži aiztecinām kanalizācijā, kur atkal tas tiek sūknēts, attīrīts, ietekmē attīrīšanas ietaišu efektivitāti. Neiedomājamies par enerģiju, resursiem un piesārņojumu, kas veidojas, kamēr mūsu rīta kafija tiek attransportēta no Brazīlijas. Tāpat enerģijas un resursu patēriņš nepieciešams, lai nodrošinātu datu uzglabāšanu, pārsūtīšanu serveros.


Visu materiālu lasiet šeit

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju