Pieklususī pašdarbība mostas no pandēmijas miega

Pandēmija paralizēja amatiermākslas kolektīvu darbību. Cik iespējams,  tika meklēti attālinātie risinājumi, kas bija ielāps kolektīvās mākslas darboņiem. Kultūras nozarē valda satraukums par amatierkolektīvu nākotni — pierunāt visus dalībniekus vakcinēties nevar, bet mēģināt visiem kopā šobrīd neļauj regulējums. 

Pašlaik regulējums ļauj mēģināt līdz 20 vakcinētiem vai izslimojušiem cilvēkiem iekštelpās, bet kolektīviem, kuru dalībnieki nav vakcinēti vai izslimojuši, — līdz 20 cilvēkiem ārtelpās. Amatiermākslas kolektīvi šo iespēju izmanto, tomēr reizēm tikšanos apdraud nelabvēlīgi laikapstākļi. Mēģinājumus ietekmē arī tas, ka vairākos gadījumos normatīvi liedz pulcēties visam kolektīvam.

To, cik lielu ietekmi uz nozari atstājusi pandēmija, šobrīd precīzi pateikt nevar. Mēģinājumi ierastajā veidā — klātienē — nesen tik atsākušies. Vai ieilgusī dīkstāve būs par iemeslu kāda kolektīva izjukšanai, rādīs laiks. Kolektīvu vadītāji cerīgi, bet ar piesardzību raugās nākotnē. Pagaidām nav skaidrs, kādus pasākumus varēs rīkot.  Vai varēs uzstāties klātienē, tas būs atkarīgs no turpmākajiem valdības lēmumiem. 

Sasāpējis ir arī vakcinācijas jautājums, kas ietekmē kolektīva mēģinājumus un dala cilvēkus grupās. Pagaidām kolektīvi tiek galā demokrātiski un lielākoties pulcējas ārā. Ja regulējums rudenī nemainīsies, tad pašdarbnieku skaits varētu sarukt. 

Tomēr kopējā kolektīvu vadītāju noskaņa pagaidām ir optimistiska. Visi ir priecīgi par iespēju tikties un atsākt strādāt ar jaunu sparu. Gūtā pieredze norūdījusi, likusi novērtēt pašdarbības nozīmi un iemācījusi rast risinājumus vissarežģītākajās situācijās. 

Saskaņā ar Aizkraukles reģiona novadu mājaslapās atrodamo informāciju Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas novada tautas, kultūras un saieta namos darbojas vismaz 53 dažādi pieaugušo pašdarbības kolektīvi: 14 tautas deju kolektīvi dažādu vecumu cilvēkiem, 3 līnijdeju kolektīvi, 3 deju kopas, 8 kori, 9 vokālie ansambļi, 1 vokālā grupa, 4 folkloras kopas, 9 amatierteātri, 1 kapela, 1 orķestris.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju