Priekšrocība ir pazīt pacientus trīs paaudzēs

Ārsti un skolotāji ir to divu profesiju pārstāvji, kurus ziņās piemin ļoti bieži. Konteksts ir visdažādākais — sākot no atalgojuma apmēra, speciālistu trūkuma, streika. Abu profesiju pārstāvji atalgojumu saņem no valsts vai pašvaldību budžeta, tā teikt, garantēta alga. Arvien biežāk dzirdams, ka agrāk darbojusies ģimenes ārsta prakse ir slēgta, jo dakteris, nereti tā ir sieviete, sasniegusi vecumu, kurā vairs nespēj pilnvērtīgi veikt savu darbu. Lielākajā skaitā gadījumu praksi slēdz ārsts, kurš ilgu laiku strādājis pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Savā vietā maiņu — jaunu ģimenes ārstu — nesagaida, un ap tūkstoš pa­cientu pārņem citi tuvumā strādājošie ģimenes ārsti.

Veselības ministrijas mājaslapā lasām: “Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi. Ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas.”

Kāda ir lauku ģimenes ārsta ikdiena, kāpēc šo darbu līdz šim izvēlējās tik maz medicīnas studentu, kas tiek darīts, lai turpmāk prakses vietas laukos ilgstoši nestāvētu tukšas?

Par to vairāk lasiet šeit:

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju