Vide un mēs: Katram reģionam – savs atkritumu poligons

Pašlaik valstī ir noteikti 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni – Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Liepājas, Malienas, Piejūras, Rīgas, Ventspils, Vidusdaugavas, Zemgales un Ziemeļvidzemes.

Katrā no Latvijas reģioniem izveidoti atkritumu apglabāšanas poligoni – speciāli ierīkotas un aprīkotas vietas atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.


Vairāk lasiet šeit:

http://www.staburags.lv/uploads/manual/2019/10/20191016-1907-st-07.pdf


http://www.staburags.lv/uploads/manual/2019/10/20191016-1917-st-10.pdf

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju