Viena biedrība – vairāk nekâ 14 000 hektāri parka

To, ka teritorija Abavas senlejā ir īpaši bagāta un tāpēc – saudzējama, saskatīja jau pagājušā gadsimta gada 20. gados. Toreiz jaunā Latvijas valsts nolēma valsts paspārne ņemt Čužu purvu, kas unikāls ar to, ka tikai te savā vaļā zied čuža. Tāpat pēc tam, kad purva tuvumā atklāja sēravotus, Kandavā nolēma uzbūvēt sanatoriju. Tomēr vēstures kolīzijas šajos plānos ieviesa savas korekcijas un sanatorija tā arī nekad neuztapa. Toties 50. gados nodibināja Abavas ielejas dabas parku, kas kļuva par lielāko Latvijā (vairāk nekā 14 000 hektāri). Un tūkstošgades mijā to atzina par vērtību arī Eiropas mērogā (iekļāva «Nature 2000» sarakstā).  


Vairāk lasiet šeit: http://www.staburags.lv/uploads/manual/2019/11/20191126-1716-vide-01.pdf

http://www.staburags.lv/uploads/manual/2019/11/20191126-1716-vide-02.pdf

"Staburaga" projektu raksti

Uz staburags.lv pilno versiju