Ārkārtējā situācija — vājš mierinājums

Jaunā gada pirmajās nedēļās saņemam daudzus satrauktus un dusmu pilnus mūsu lasītāju zvanus par to, ka laicīgi netiek piegādāta abonētā avīze. Šī gada pirmā numura piegāde abonentiem mums bija īpaši svarīga, jo reizē ar avīzi mūsu lasītājiem bija jāsaņem arī 2021. gada kalendārs. Kavēšanās ir no dažām stundām līdz pat divām dienām. Lai gan par avīzes piegādi līgums noslēgts ar “Latvijas pastu”, kas ir atbildīgs par šī pakalpojuma sniegšanu, lasītāji lielākoties tomēr zvana mums, jo sazināties ar vietējām pasta nodaļām vairs nav iespējams.

Līgums ar pastu noteic, ka Aizkrauklē abonētā prese jāpiegādā līdz pulksten 13, pārējā Aizkraukles reģiona teritorijā — avīzes iznākšanas dienā.

Arī mūs satrauc šī situācija, jo, ja pastam viena nepiegādāta avīze droši vien nav liela bēda, tad mums katrs šāds zvans ir risks zaudēt lasītāju. Tāpēc bieži vien tuvākajā apkārtnē nepiegādātos eksemplārus lasītājiem nesam vai vedam mēs paši, taču tas nav risinājums, jo mēs tomēr maksājam par preses piegādi. Mēģinām mierināt mūsu lasītājus, ka avīzi noteikti saņems, un paralēli mēģinām skaidrot — kas noticis, kāpēc ir kavēšanās? Pirms kāda laika tika iesviesta elektroniska sistēma pretenziju pieteikšanai, ko mēs arī izmantojam, ziņojot pastam par katru mūsu lasītāja sūdzību. Tas tika darīts ar mērķi sūdzību izskatīšanu padarīt ātrāku un pieejamāku. Taču realitātē atbilde jāgaida divas dienas, un uz jautājumu par laikā nepiegādātu avīzi ir trīs standarta atbildes — ir ārkārtējā situācija, avīze tiks piegādāta vēlāk vai ir bojāta pastkastīte. Pasts lepojas ar jaunu iekārtu uzstādīšanu un modernu tehnoloģiju ieviešanu, taču ar katru šo jaunumu tas par vienu soli attālinās no saviem klientiem Latvijas laukos.

Aizvadītā gada nogalē no pasta saņēmām vēstuli, kurā tas informē, ka ārkārtējā situācija ir ne tikai valstī, bet ārkārtas apstākļi iestājušies arī pasta darbībā, tāpēc neviena no pusēm neuzņemas atbildību par saistību neizpildi. Pasta nodaļas strādā paaugstinātas drošības apstākļos, kad mainīta pastnieku darba organizācija. Viņi pasta nodaļā ierodas uz maiņām, lai pēc iespējas mazāk satiktos, līdz ar to daļa pastnieku pie klientiem dodas vēlāk nekā iepriekš. Šādos apstākļos preses piegāde var kavēties.

Situācija ir saprotama, mēs visi šobrīd strādājam un dzīvojam sarežģītos apstākļos, tāpēc mums visiem jāsaglabā miers. Tomēr cilvēkam, kurš par pakalpojumu samaksājis uz priekšu, tas droši vien ir vājš mierinājums. Aicinām būt iecietīgiem un saprotošiem, tomēr ziņot par katru laikā nepiegādātu avīzi, par ko savukārt tālāk ziņosim pastam. Un visi kopā cerēsim, ka, beidzoties pandēmijai, situācija tomēr uzlabosies.

Viedokļi/Komentāri

Uz staburags.lv pilno versiju